Allmänna villkor

Alla priser är nettopriser och ges i euro.

För att kunna erbjuda den bästa service och för att undvika missförstånd rekommenderar vi att alltid ha en guide med vid transfers, utflykter samt vid ankomst till flygplatsen. Om man trots detta ändå väljer att inte ha guide med, fråntar vi oss ansvaret för de eventuella missöden som skulle kunna lösas av den medföljande guiden.

För frågor och problem som eventuellt kan uppstå när gruppen är på plats och som angår tjänster som bekräftats genom Active Spain erbjuder vi en fri jourservice 24 h om dygnet. För tilläggstjänster och frågor som angår saker som ej bokats genom Active Spains så finns vi tillgängliga utan kostnad under kontorstid (10.00 – 18.00). Utöver kontorstid debiterar vi följande taxa (minidebitering 1 timme):
Vardagar kl. 18.00- kl. 10.00 50 euro/tim exkl. moms
Helger 60 euro/tim exkl. moms

Active Spain är inte ansvarig för omständigheter som är utom vår kontroll såsom till exempel strejk, lockout, krigshändelse, naturkatastrof, brand eller försenade flyg.

Active Spain rekommenderar att alla resenärer har en fullständig reseförsäkring som bland annat täcker medicinska kostnader, förlorat eller skadat bagage och avbokning av resa. Detta är den enskilda personens ansvar.

OBS! Dessa villkor gäller mot företag. Mot privatkunder hänvisar vi till cyklavandra.se

Betalning & avbokning

Betalningsvillkor
25% av den uppskattade omsättningen skall betalas vid bokning.
50% av den uppskattade omsättningen skall vara inbetald mot faktura senast 40 dagar före ankomst.
100% av den uppskattade omsättning skall vara inbetald mot faktura senast 15 dagar före ankomst.
Senast 20 dagar efter genomfört arrangemang skall full slutbetalning vara gjord.

I de fall då Active Spains leverantörer tillämpar striktare betalningsvillkor så gäller dessa.

Dricks är inte inräknat i priserna och är frivillig.

Generella avbokningsvillkor
Alla avbokningar skall göras skriftligen och träder inte i kraft förrän Active Spain har bekräftat dem.

Vid eventuell avbokning av en grupp 61 dagar eller mer före genomförandet tas en avbeställningskostnad ut på 10% av den uppskattade totalkostnaden. Var vänlig notera att våra underleverantörers regler gäller utöver detta. Därefter tas en avbeställningskostnad ut enligt följande:

60-30 dagar före arrangemanget debiteras € 60 per resenär utöver depositionen och leverantörers eventuella avbokningsavgifter.

29-15 dagar före arrangemanget 75% av totalbeloppet (dock lägst €60 per person plus depositionen och leverantörers avbokningsavgifter).

Mindre än 14 dagar före arrangemanget 100% av totalbeloppet

Restauranger: ändringar av redan gjord bokning kan göras fram till 7 dagar innan restaurangbesöket. Därefter tas en kostnad ut om inget annat anges.

Reklamationer
För att kunna upprätthålla en så hög servicenivå som möjligt, ber vi att eventuella reklamationer görs på plats. Om det av någon anledning ej är möjligt tar vi emot reklamationer skriftligen inom 10 dagar efter hemkomst.