Hösten 2012 införde Katalonien en ny turistskatt på boende. Idén med skatten är att den ska betala av resenärerna själva när de ankommer eller lämnar sina boenden. Nedan följer de officiella reglerna. Som vuxen räknas alla som är 16 år eller äldre.

Hotel
5-stjärnor i Barcelona: 2,50 € per vuxen och natt
5-stjärnor utanför Barcelona: 2,50 € per vuxen och natt

4-stjärnor i Barcelona: 1,25 € per vuxen och natt
4-stjärnor utanför Barcelona: 1 € per vuxen och natt

Övriga, inklusive lägenheter: 0,75 € per vuxen och natt

I dessa priser ingår moms.